TEMATIK
->

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK)
-> 

BASA JAWA
-> 

BAHASA INGGRIS
-> 

AL-ISLAM , KEMUHAMMADIYAHAN & BAHASA ARAB ( ISMUBA )

AL QUR’AN HADITS
-> Materi 1 Makhorijul Huruf (Rabu, 13 Januari 2021)

AQIDAH AKHLAQ
-> Materi 1 Asmaul Husna (Rabu, 13 Januari 2021)

IBADAH SYARIAH
-> Materi 1 Cara dan Bacaan Sholat (Rabu, 13 Januari 2021)

TARIKH ISLAM
->

KEMUHAMMADIYAAN
->